Senetensbehandling tager sig af muskulær ubalance og smerte i bevægeapparatet ved at påvirke kroppens nerve-reflekssystem. Det udtrykker sig via den aktivitet i skeletmuskulaturen, vi er afhængig af for at kunne bevæge kroppen.

Skeletmuskulaturen er hæftet til knoglerne via sener, hvorved kraftudviklingen i skeletmusklerne overføres til knoglerne. Det skaber meningsfulde bevægelser af knoglerne i arme, ben – hele kroppen. Ved en bevægelse eller fastholdelse af kropslig stilling samarbejder flere muskelgrupper.

Hvor kroppens muskler hæfter til knoglerne via sener, sidder der i overgangen muskel til sene små følelegemer kaldet muskeltene og senetene. Denne proprioceptive sans, kaldet kroppens stillings- og bevægelsessans, er en del af nervesystemet. Det er et refleks- styringssystem, der overvåger og konstant registrerer samarbejdet mellem muskler, sener og led dvs. spændingstilstanden i muskulaturen. Musklerne vil normalt slappe af igen efter at have været spændt ved aktivitet.

Senetenen er en tenformet struktur set under mikroskop!

Stræk af en muskelten fører til sammentrækning af musklen (myotatisk refleks), hvorimod stræk af senetenen fører til afslapning af musklen (antimyotatisk refleks). Denne mekanisme benyttes ved senetensbehandling. Når der stryges på musklen, og senetenen registrerer et tryk, påvirkes nerve-reflekssystemet og det korrigerede nervesignal vil få musklen til at slappe af.

Denne fysiologiske refleksmekanisme er beskrevet i lægefaglige lærebøger og har været kendt længe. Behandlingsformen er dog relativt ny og er udviklet med gode resultater gennem det sidste årti.

Når muskulaturen efter at have været i aktivitet ikke automatisk afspændes til den spænding, den skal have i afslappet tilstand, kan der være mange årsager. F.eks. siddende arbejde ved computer gennem en hel dag, den samme stående arbejdsstilling uden god mulighed for variation, havearbejde hvor vi forårskåde går over gevind eller f.eks. at ens arbejde er stressende.

Det kan alt sammen skabe øget spænding i muskulaturen, hvor nervesystemets selvregulerende refleks-styringssystem som beskrevet får svære vilkår at fungere under. Vores vilje til at fortsætte arbejdet trods øget muskelspænding og efterhånden ømhed, træthed og måske smerte tilsidesætter og forskubber stillings- og bevægelsessansens selvregulerende mekanisme.

Den konstant øgede muskelspænding medfører dårligere blodgennemstrømning. Dårlig blodgennemstrømning i en spændt muskel nedsætter tilførslen af ilt og næringsstoffer til cellerne. Udskillelsen af affaldsstoffer bliver ligeledes træg, hvilket vil forringe musklens funktion. Det kan føre til kronisk spændthed og nedsat funktion og kan opleves som smerter, ømhed og stivhed i muskulaturen, der ikke går væk af sig selv. Kroppen reagerer desuden på denne fejlspænding ved at kompensere muskulært. Dvs. at andre muskelgrupper spænder op for at bevare kropsbalance og funktion trods bevægeindskrænkning.

Ligeledes vil trafiktraume eller diskusprolaps forårsage kronisk spændt muskulatur som en naturlig reaktion på at beskytte kroppen.

Når en spændt muskel eller muskelgruppe over længere tid sender alarmsignal i form af smerte, ømhed eller stivhed, reagerer og tilpasser hjernen sig til signalet. Det tager derfor tid at ændre musklers spændingstilstand, da muskelspænding er afhængig af et velfungerende refleks-styringssystem.

Det tager derfor også længere tid og flere behandlinger at hjælpe muskler til at genvinde fuld funktion, hvis man har gået med sin skavank over længere tid.

Øvelser og træning efter behandling fremmer korrektions-processen og vedligeholder muskelfunktionen.

Under og efter en senetensbehandling genvinder musklerne deres normale længde og spænding samt optimal blodtilførsel og dermed også iltning, ernæring og udskillelse af affaldsstoffer.

Særligt efter den første behandling kan man føle sig træt og øm i krop og hoved. Ved smerter udløses bl.a. endorfiner, kroppens eget morfinstof, der dæmper smerter og gør en afslappet. Samtidig kommer organerne og særligt nyrerne på arbejde, da spændte muskler udskiller en masse affaldsstoffer når de afspændes.

Drik derfor rigeligt med vand efter en behandling.