Rygsøjlen har fra naturens side S-form. Når man går, står og sidder med rygsøjlen i S-form, står skelettet i naturlig lodlinje ved brug af musklernes kraft. Med vægtbæring omkring de dertil skabte kraftige knoglestrukturer, som er den korrekte måde at holde sig oprejst.

Rygsøjlens S-form beskytter nervesystemets funktion med optimal nerveforsyning til hele kroppen herunder til musklerne til gavn for vores fysiske og psykiske velvære.

Muskulaturens spændingstilstand har derfor afgørende betydning for, hvordan vi hver især bærer vores krop, og i hvilken udstrækning vi er i stand til at bevare S-formen i rygsøjlen.

Er f.eks. muskler ved rygsøjlen spændte og trækker skævt som følge af skade, uhensigtsmæssig arbejdsstilling, dårlig kropsholdning eller længerevarende stress- og spændthedstilstand, kan det være vanskeligt for kroppen at opretholde en funktionel holdning – den naturgivne S-form. Kroppen vil kompensere for ubalancen ved at spænde op i andre muskelgrupper.

Nervesystemet vil blive påvirket af den mindre plads for nervernes udspring ved rygsøjlen og videre forløb f.eks. omkring nakke-skulder-arm og lænd-balle-ben. Ryghvirvler, led og knogler vil ligeledes blive uhensigtsmæssigt belastet og slidt. Det kan opleves bl.a. som ømhed, stivhed

og smerte i muskulaturen og omkring led, og nogle oplever at have nedsat følsomhed i f.eks. et par fingre eller i et område af huden.

Da kroppen er en samarbejdende helhed, hvor alle dele af organismen påvirker hinanden kan også organernes funktion blive påvirket.

En dårlig såvel hængende som overstrakt kropsholdning kan korrigeres. Som regel er holdningen blevet som den er over flere år og gennem hele levede liv. Det er dog aldrig for sent at gøre sin krop den tjeneste at træne sig tilbage til den sunde og livgivende S-form. En god forebyggende indsats mod smerte i bevægeapparatet og ”ondt i kroppen”!

Korrektion af kropsholdning starter med føddernes stilling samt den naturlige lille refleksbøjning i knæleddene, der er fundament for at have den korrekte og bærende lodlinje gennem kroppen. De holdningsbærende muskler vil nu have de bedste betingelser for at opretholde korrekt og funktionel muskelspænding. Dernæst arbejdes videre med overkroppens holdning herunder spændingen i muskulaturen i muskelkorsettet dvs. ryg, mave og bækkenbund samt vejrtrækningen.

Når det bliver naturligt at have en holdning, der bevarer S-formen i rygsøjlen og bøjningen i knæleddene, mindskes belastning og slid på ryghvirvler, hofte-, knæ- og fodled.

Samtidig fremmer den balancerede kropsholdning fri bevægelighed og velvære.

Eftersom krop og nervesystem har vænnet sig til den uhensigtsmæssige muskulære spænding og deraf uhensigtsmæssige kropsholdning tager det tid og gentagen træning i holdningskorrektion at ændre mønstret og den dårlige vane.

Der er blandt os danskere generelt en meget lille eller ingen viden om, hvilken gennemgribende betydning en sund og korrekt kropsholdning har for hele vores organismes funktion, almene tilstand og velvære. Ifølge læge Flemming Vestberg, der har skrevet flere bøger om holdningskorrektion og betydningen heraf, har mere end 90% af den danske befolkning en kropsholdning, der belaster nervesystem, muskler og led.

Det har jeg tænkt mig at sætte fokus på og ændre ved.

Hvordan er din kropsholdning?