ØVELSER

Alle der kommer til senetensbehandling instrueres i simple afspændingsøvelser tilpasset dit behov. Det er vigtigt, at du prioriterer at lave øvelserne mellem behandlingerne for at hjælpe dine muskler til fuld funktion igen.

Årsagen til smerter i muskler og led kan være uhensigtsmæssige arbejdsstillinger på arbejde eller derhjemme. Årsagen kan også skyldes dårlig kropsholdning. Gennem livet påvirkes den af netop arbejdsstillinger, træthed, skader mv.

Som en del af behandlingen finder vi frem til, om noget kan ændres i dine arbejdsstillinger og øvrige dagligdag (ergonomi), og hvad du selv kan gøre. Ofte er det mindre og nemme ændringer der skal til.

HOLDNINGSKORREKTION

Fordele ved korrektion af uhensigtsmæssig kropsholdning er:

  • smerter i muskler og led aftager eller forsvinder ved at kroppens holdningsbærende muskler trænes og styrkes.
  • korsetmusklerne dvs. mavemuskler og bækkenbund styrkes, så ryggen støttes og aflastes, hvorved slid på rygsøjlen mindskes og pladsforholdene ved nervernes udspring optimeres.
  • trykket på bughule og bækkenbund lettes, hvilket har positiv effekt bl.a. ved inkontinens.
  • ydre fodbue fremfor hælen trænes til skånsomt at bære kropsvægten og afvikle gangfunktion.
  • en rank kropsholdning øger såvel fysisk som psykisk energi og velvære.

Jeg tilbyder undervisning i holdningskorrektion, hvor du instrueres og trænes i at få kroppen i naturlig S-formsholdning. Med henblik på at opnå øget kropsbevidsthed som selvhjælp til en vedvarende forbedret kropsholdning.